Chỉ số thống kê tâm lý thị trường order book forex

01/04/2022

Chỉ số thống kê tâm lý thị trường forex hiển thị khối lượng xu hướng cao thấp. Trade luôn cân nhắc khi quyết định mở lệnh giao dịch đầu tư duy trì tâm lý. Theo trải nghiệm tỷ lệ Long 90-97% nên Buy + SL. Short 90-97% nên Sell + SL giảm rủi ro. Xem thêm Tín hiệu forex crypto

© Powered by Myfxbook
Phân tích Thẻ: , , ,